Loading...
Můj příběh2018-02-02T10:50:33+00:00

V obraze, jejž mi vzpomínky vykreslují, jsem už jako malá školačka pozorovala vztahy mezi lidmi, kteří mě obklopovali. Přemýšlela jsem o nich a zpracovávala je ve svých prvních povídkách. Postupem času jsem se začala zajímat o zdravý životní styl a později, během studia medicíny, jsem se vydala hledat další cesty k léčení a vyléčení.

Velmi rychle jsem opustila černobílý způsob myšlení a rozhodla se absolvovat vzdělávací kurzy se zaměřením na alternativní medicínu. Zkoumala jsem tajemství Bachových esencí, tradiční čínské medicíny a etikoterapie. Začala jsem cvičit taiči a sama na sobě jsem vyzkoušela sílu kineziologie nebo metody Ruš. Když jsem pak strávila několik měsíců na Haiti na lékařské misi, odloučení od společnosti plné norem a pravidel do mého života přineslo mnoho radostných změn.

Jsem lékařka a horlivá obhájkyně alternativní medicíny, která kreslí, píše a nadšeně studuje všechno nové, co jí přijde pod ruku.

Díky skutečnosti, že alternativní medicína hledí na člověka jako na celek, jsem v ní postupně nalézala nejen možnost, jak docílit zdraví a udržet si jej, ale rovněž jak vyléčit duši a žít podle jejího plánu. Pochopila jsem, že se světské zákonitosti neřídí jedinou pravdou a že jsou to hlavně strach a předsudky, které nám brání žít radostně, neboť nás odpoutávají od našeho životního poslání.

Hledání smyslu života mě tak postupně přivedlo na cestu intuice a kreativity. Umělecká tvorba a alternativní medicína se v mém životě začaly vzájemně snoubit a naplňovat stále větší část mých všedních dní. Propojení těchto dvou směrů mi dává možnost vyjádřit, ale i pomoci druhým ve všem, co dává mému životu smysl – a to je láska ke všemu živému, alternativní pohled na svět a na naše zdraví, nalézání životního poslání a sebe samého, a v neposlední řadě potěšení lidské duše, na kterou často zapomínáme.

Své klienty vnímám jako rovnocenné bytosti a pracuji s nimi s hlubokou úctou a respektem. V alternativních směrech medicíny vidím příležitost pomoci lidem tam, kde už západní medicína nestačí.