Moje malované matrjošky jako zobrazení osobnosti člověka (mimořádné akupunkturní dráhy)

/Moje malované matrjošky jako zobrazení osobnosti člověka (mimořádné akupunkturní dráhy)

Říká se, že matrjošky jsou symbolem mateřství, rodiny a soudržnosti. Snad neexistuje člověk, který by o nich neslyšel, nebo je nedržel v ruce. Jsou oblíbené u dětí a s jejich motivy pracují lidé po celém světě. A to ne jenom s jejich usmívajícími se tvářemi. Kreativci a milovníci ručních výrobků kreslí či lepí na tyto dřevěné panenky zvířátka, kytky a jiné motivy pro děti i dospělé.

Mně se také dostalo této skvělé příležitosti! Náš popřední odborník na tradiční čínskou medicínu MUDr. Jozef Lucký mě požádal, abych namalovala matrjošky podle pravidel a poselství mimořádných akupunkturních drah. A jelikož jsou mimořádné akupunkturní dráhy z velké částí o psychice člověka, která mě velice zajímá, nadšeně jsem souhlasila. Moje matrjošky se tak staly učebním a vysvětlujícím materiálem pro pacienty a studenty TCM Clinic a TCM Institutu v Praze.

Které mimořádné akupunkturní dráhy jednotlivé matrjošky představují?

Pro ty z vás, kteří se zajímají o tradiční čínskou medicínu (TČM), jsem připravila struční popis mimořádných akupunkturních drah. Jejich zobrazení v matrjoškách představuje symboliku vrstev osobnosti každého člověka. Jako bychom se svlékali my sami a postupně chápali sebe a svět kolem nás.

Pojďme se na ně krátce podívat…

  1. Vrchní matrjoška

Největší matrjoška představuje jangovou vrstvu a 3 jangové akupunkturní dráhy, které se nazývají DU MAI, YANG QIAO MAI a YANG WEI MAI. Celá matrjoška je o objevení světa, o interakci s vnějším světem, o tom, jak se na něj díváme a kolik tváří a masek ukazujeme světu, abychom nebyli poznaní a tedy zranitelní. Představuje naši obranu, pod níž ukrýváme potlačená traumata, ale i naše cíle, sny a vize. Tato matrjoška je také o našich hranicích a předsudcích vůči okolí.

Skrze jangové mimořádné dráhy tedy léčíme všechny aktivní vztahy, konflikty, strachy z budoucnosti, okolí apod.

Jangová vrchní matrjoška – brnění a masky, které ukazujeme světu, „jangové” oko, které hledí na okolí a do budoucnosti, symbol stromu jako naše sny a vize.

2. Matrjoška – mezivrstva

Druhá matrjoška je mezivrstvou mezi vnějším a vnitřním, mezi YINEM a YANGEM, mezi aktivitou a nečinností. Představuje mimořádnou akupunkturní dráhu DAI MAI, tzv. opaskovou dráhu. Ta je skutečným milníkem v našich životech, protože do ní nevědomky ukládáme všechna naše traumata, kterých se nemůžeme zbavit, a které se nám nedaří zvládnout. Vzhledem k tomu, že o nich obvykle nevíme, brání nám tato traumata být skutečně šťastným. Zasahují do čistoty našeho ducha (duše).

Abychom mohli osvobodit naše talenty, skutečné přesvědčení a radost ze života, musíme se těchto traumat zbavit. A k tomu nám může pomoct právě stimulace akupunkturních bodů této mimořádné dráhy…

Mezivrstva – „slunce” a čistotu v nás obtěžují strachy, traumata, závislosti, bolesti…. Bez toho, abychom se jich zbavili, nemůžeme být šťastní.

3. Yinová matrjoška

Třetí matrjoška přestavuje opačný ekvivalent té první, tedy naše nitro, které objevíme pod horními obrannými vrstvami. Je to jinová vrstva, která v sobě ukrývá 3 jinové mimořádné akupunkturní dráhy: REN MAI, YIN QIAO MAI a YIN WEI MAI. Představuje mateřství, ale také vypovídá ​​o našem vnitřním dítěti. O tom, jak se na sebe díváme, do jaké míry nás ovlivnila minulost a jestli dokážeme vystavit na povrch to, co jsme prožili a co nám ublížilo.

Prostřednictvím těchto drah se můžeme podívat do minulosti, na sebe sama jako na dítě nebo řešit potíže se sebepřijetím i přijetím ostatních. Stejně jako u předchozích vrstev, i jinová vrstva v sobě tedy zahrnuje určité „ukrývání” skutečné vůle, prožité bolesti i útrapy.

Yinová matrjoška – zámek s klíčem – vědomé ukrývání toho, co nám ublížilo, „yinové oko”, které hledí do minulosti a našeho nitra, matka s dítětem jako symbol mateřství a našeho vnitřního dítěte.

4. matrjoška – touha přežít

Druhá nejspodnější vrstva matrjošky reprezentuje mimořádnou dráhu CHONG MAI. V tradiční čínské medicíně se nazývá i mořem krve, ale její psychologický aspekt vypovídá o člověku, jako o bytosti, která ví, kam kráčí, odkud  pochází, o jeho vůli a schopnosti žít a přežít.

Skrze CHONG MAI léčíme konflikty se sebou samým, problémy se sebeláskou nebo sebehodnocením.

Matrjoška – touha přežít – panáček štěstí a pochopení, ví, kam kráčí, odkud pochází, kým je, miluje se.

5. matrjoška – diamant v nás

Nejmenší matrjoška představuje nejčistší složku naší bytosti – část našeho ducha (tzv. Božství v nás), které podle TČM nazýváme YUAN SHEN. Náš duch, to jsme my. Podle tradiční čínské medicíny se ihned po narození náš duch – SHEN – rozdělí na dvě části. Na ZHI SHEN a YUAN SHEN.

ZHI SHEN představuje naši osobnost a originalitu, díky ZHI SHENU jsme schopni žít, uvažovat a myslet. ZHI SHEN je ta část v nás, která čte tento článek. Je to část ducha, která je formována prostředím, ve kterém jsme vyrostli. Vlastní tedy značně omezené lidské poznání, má předsudky, mnohdy neví, co chce, kudy jít a co dělat. Vytváří neadekvátní emoce. Kdykoli pláčeme, zlobíme se, máme strach, někoho odsuzujeme nebo nevíme jak dál, je to proto, že našemu duchu chybí pochopení univerzálnosti a dokonalosti.

Tímto darem totiž oplývá druhá část ducha – YUAN SHEN, která zůstává nedotčena pozemskými omezenými pravidly. Je to univerzální Bůh v nás a je proto nejčistší substancí člověka. Pouze YUAN SHEN ví, co je pro nás dobré. To nejlepší, co jsme kdy vynalezli, byla pouze čistá inspirace YUAN SHENU. Nicméně, YUAN SHEN je hluboce ukrytý a ne vždy je s nim ZHI SHEN schopný komunikovat. Někdy je ZHI SHEN příliš slepý a zaneprázdněný svou povrchní a nedokonalou pravdou, takže tichý hlas YUAN SHENU mu nic neříká. A to je nebezpečné, protože pouze pokud bude ZHI SHEN komunikovat s YUAN SHEN, budeme šťastní, budeme vědět kým skutečně jsme a znát naše životní poslání …

Matrjoška – diamant v nás – usměvavá, bezproblémová, opravdová a čistá panenka – YUAN SHEN, který vždy víc, co má dělat, ví, kým je. Komunikace s ním je cestou k uzdravení.

Jak sami vidíte, cesta k diamantu naší osobnosti, tedy k YUAN SHEN, je skutečně zdlouhavá. Je to cesta nekonečného odkrývání, léčení, pochopení a poznání, přesně tak, jako cesta otevírání dřevěných panenek. Nacházení a prohlížení stále se zmenšujících se tváří totiž ukrývá nejedno tajemství…

Závěrem…

Věřím, že jste si tento krátký výklad mimořádných akupunkturních drah užili alespoň tak, jako já tvorbu matrjošek 🙂 Mnohem a mnohem více se však dozvíte na semináři o mimořádných akupunkturních drahách, který pravidelně pořádá MUDr. Jozef Lucký na TCM Institutu v Praze. Nenechte si proto ujít tento jedinečný seminář.

Budu velmi ráda, když mi pak dáte vědět, jestli a jak Vám moje malované matrjošky během přednášky pomohly odhalit komplikovanou cestu za čistotou ducha, který je v každém z nás. ☺

Přeji plno sil a odvahy na této objevitelské cestě !

ps. Matrjošky jsou malované olejovými barvami a lakované kopálovým lakem.

ps2. s češtinou mi pomohla Radka Vymlátilová 🙂

2017-11-06T11:07:14+00:00