Chůze naboso jako lék nebo pouhý reklamní tah? 1. část

/Chůze naboso jako lék nebo pouhý reklamní tah? 1. část

Je propagace chůze naboso reklamním tahem, který ohrožuje obchodní trh s obuví nebo fenoménem, který spojuje vyznavače nejrůznějších životních stylů? Je skutečně zdraví prospěšná? Také  jste se v ordinaci zeptali na chůzi naboso a dočkali se pouze lékařova zdviženého obočí a negativních odpovědí? Pozitivní účinky chůze naboso na lidské zdraví z pohledu západní i alternativní medicíny se pokusím uvést na pravou míru v této první teoretické části článku.

Nohy si zaslouží nejen naši pozornost, ale především obrovskou vděčnost. Za svůj život ujdeme několik desítek tisíc kilometrů, nohy nás dostanou na nejvyšší vrcholky hor s nádherným výhledem. Skáčeme na trampolíně, vnímáme různorodost jednotlivých povrchů. To vše má vliv na náš nervový systém, na smysly i emoce, a tedy na celý náš život.

Daný, výjimečný potenciál našich nohou jsme však schopni plně využít pouze při chůzi naboso.

Tento postřeh se za poslední roky stal fenoménem, který si, jako ostatně téměř vše na světě, vysloužil protichůdné reakce. Zastánci tvrdí, že chůze naboso léčí deformity chodidla, uzemňuje mysl, osvobozuje, omlazuje, zlepšuje držení těla a pomáhá při bolestech páteře.

Odpůrci naopak odmítají propojení mysli a tohoto typu chůze, nesouhlasí s rodiči, kteří dětem nekoupí pevné botičky či přinejmenším prohlašují, že chodit naboso bychom neměli po rovném a tvrdém povrchu. Asi nepřekvapí, když řeknu, že druhý názor sdílejí převážně lékaři a výrobci zdravotní a běžné obuvi.

Kde je ale pravda a co tyto teorie spojuje?

Začněme s nutnou dávkou teorie

Lidské chodidlo je složeno z přibližně z 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů. Zdravá noha se při stání opírá o hlavici prvního a pátého metatarzu (nártní kosti) a o patní kost. Mezi těmito třemi body se vytváří příčná a podélná klenba nohy.

klenba nohy

Podélnou klenbu nohy tvoří tzv. dva paprsky; palcový podélný paprsek a zevní malíkový  podélný  paprsek. Na udržení klenby nohy mají vliv silné podélné vazy spolu s plantární aponeurózou. Svaly se aktivně podílejí na udržení klenby nohy hlavně během dynamické zátěže.

Při správně vyvinuté podélné a příčné klenbě je noha schopna plnit všechny své funkce (statická, dynamická, adaptační). Pokud dojde k jejich poklesu, hovoříme o tzv. ploché noze. Jedná se o jednu z nejčastějších získaných deformit nohy, která může výrazně snížit kvalitu života jedince. Dospělí, ale hlavně děti s plochýma nohama, mívají často bolesti nohou, páteře a mnohdy také bolesti hlavy.

V odborných kruzích se říká, že na rozvoj ploché nohy mají vliv dědičné predispozice, nervové, zánětlivé, hormonální a metabolické choroby, obezita, přetěžování a úrazy chodidla, nevhodná obuv, atd.

plochá nohavbočený palec

Velmi nepříjemné jsou i vbočené palce, kterými trpí hlavně dospělí. I ty vedou k bolestem nohou, chybnému postavení chodidla a následně k vadnému držení celého těla. Zajímavé jsou i tzv. patní ostruhy. Patní ostruha je kostěné zpevnění úponů vazů a svalů k patní kosti. Ostruha vzniká jako kompenzační mechanismus končetiny v reakci na přetížení svalů a vazů.

Uvedené deformity nohou vznikají nejčastěji kvůli nevhodné obuvi, nesprávnému postavení nohy nebo kvůli mechanickému přetížení.

Proč to bolí?

Bolesti při plochých nohou jsou způsobeny nedostatečnou aktivitou nožní klenby, což má za následek změnu postavení chodidla a vzápětí i celkového držení těla. Bolestivé je hlavně chodidlo při zátěži. Je-li již vyvinuté stažení trojhlavého lýtkového svalu, objevují se i bolesti lýtka.

Špatným držením těla si způsobujeme povrchní dýchání, kulatá záda a tendenci držet hlavu více vpředu („labutí krk”), čím jsme už jen krok od stavu, který můžeme nazvat zacyklením celého problému či lidově začarovaným kruhem, kdy jeden negativní projev má za následek další a další problémy.

Kdo by měl používat ortopedickou obuv a vložky?

Ačkoliv i dnes najdete ortopeda, který doporučí zdravému dítěti či dospělému ortopedickou obuv, většina odborníků se v současnosti přiklání k názoru, že je to neopodstatněné.

Ortopedické boty a vložky by podle lékařů měli nosit jenom děti a dospělí se třetím stupněm plochých nohou, případně ti, kterým toto onemocnění způsobuje problémy. Neměly by je ignorovat ani lidé po traumatických zásazích do chodidla či při vrozených abnormalitách chodidel. Speciální výstelky pomohou i těm, kdo trpí bolestmi patní ostruhy.

Chůze naboso jako přirozená léčba deformit chodidel

chůze naboso

Není žádné tajemství, že k léčbě všech výše uvedených deformit je doporučována chůze naboso. Ortopedi a fyzioterapeuti ji pokládají za zdraví prospěšnou a především za nejlepší prevenci plochých nohou, a to hlavně u dětí. U dospělých ji považují za vhodný způsob léčby plochých nohou, vbočených palců a jiných deformit.

Toto oficiální doporučení je však často podceňováno, a to nejen nemocnými, ale někdy i samotnými lékaři. Je to zřejmě proto, protože podle nichž platí pouze v případě, že se bavíme o chůzi naboso po měkkém terénu. Bosé nohy prý nedokáží tlumit prudké nárazy, a to může vést k bolesti páteře a nohou. Navíc tvrdí, že tvrdý povrch může naopak tvorbu ploché nohy podpořit.

V našich podmínkách se asfaltovému (tvrdému) povrchu nevyhneme. Pokládám však za chybu kvůli tomu léčebný charakter chůze bosky opomíjet a v ordinacích ji doporučovat jen sporadicky.

chůze naboso

Zdraví nebezpečný tvrdý povrch či lidská nevědomost?

Jsou to hlavně sportovci, kteří si stěžují, že si při běhání a skákání po tvrdém povrchu „poškodili“ klouby (kolena) nebo zranili paty a nyní trpí bolestmi různého druhu. Podobně jsou na tom i někteří turisté a běžci.

A skutečně, může tomu tak být. Pokud nemáte podobnou zkušenost, zkuste si hned teď krátký test. Skákejte bosýma nohama na asfaltové silnici a přesvědčte se sami. Určitě vás už po několika sekundách skákání začnou bolet paty, chodidla i páteř. ALE, a to je podstatné, bolest zakusí jen ti z vás, kteří budou skákat na patách.

A v tom je celý problém. Proto chci uvést na pravou míru tvrzení, které říká, že chůze naboso po tvrdém povrchu je pro zdraví nebezpečná. Na toto tvrzení neexistují relevantní důkazy, které by byly objektivní.

Není to totiž tvrdý povrch, který poškozuje chodidla, ale způsob, jak po něm chodíte. Když běžíte naboso, musíte dopadat na přední nebo střední část chodidla, nikoli na patu! Totéž platí i při chůzi. Střední část chodidla postačuje na to, aby dostatečně tlumila nárazy a nedošlo tak ke zranění chodidla či páteře. Když na tvrdém povrchu dopadáte při běhu či skákání na špičku, nemusíte se bát traumatu ani mechanického přetížení.

V podstatě se dá říci, že dopadat na patu nás „naučily“ klasické boty, kterým se naše nohy přizpůsobily. Je to zlozvyk, kterého se právě díky chůzi naboso zbavíme. Když budeme chodit naboso celé měsíce až roky, sami od sebe začneme došlapovat na střední část chodidla a při běhu na špičku. Myslet na tuto správnou techniku došlapování je však třeba už od začátku; ušetří nám to případná zranění a nepříjemnosti, hlavně pokud pravidelně sportujeme.

Dopad na střední část chodidla, event. na špičku při běhu, by si měli hlídat hlavně ti, kteří od dětství trpí plochýma nohama. Ostatní můžou být odvážnější a došlapovat i na hranu paty, ale důsledky jsou velmi individuální a na to je třeba myslet.

A navíc …

Chůze naboso za všech okolností stimuluje neurální receptory a akupunkturní body. Chodidlo při ní rovněž mnohem více využívá drobných pohybů, aktivněji se zapojují svaly, a nožní klenba se tudíž aktivuje více než v pevných botách. Vzhledem k tomu je při chůzi naboso prakticky nemožné vypěstovat si plochou nohu, vbočené prsty či jinou deformitu chodidla, a to bez ohledu na typ povrchu.

Důkazem jsou národy, které ve své kultuře a zvycích nošení bot nemají a které těmito nemocemi netrpí …

chůze naboso

Dopad na špičku či na střední část chodidla je první a nejdůležitější pravidlo, pokud chcete z chůze naboso vytěžit to nejlepší. Začněte s tím už dnes. Pokud se vám chůze nedaří, na internetu najdete kurzy i tipy, jak postupovat nebo můžete navštívit specializovanou prodejnu. To doporučuji hlavně pravidelným běžcům a sportovcům, kteří chtějí začít sportovat naboso hned.

Pokud netrpíte plochou nohou, nemusíte se při běžné chůzi na správný styl zase až tak soustředit :-), kýžená technika dopadu na střední nebo přední část chodidla přijde sama od sebe – nohy si zvyknou. Ale přece jen mějte toho pravidlo vždy na paměti …

V další části článku napíšu svoji zkušenost s chůzi naboso, uvedu některé praktické rady, jak s chůzí naboso začít, čemu se vyhnout, na co si dát pozor. Samozřejmě, z mého pohledu. Napíši vám něco o „bosých botách“ i o tom, co dala chůze naboso mně.

Zatím si můžete přečíst knihu Born to run – celosvětový bestseller, který vás bude bavit:-).

Veronika Savarijová

2018-06-18T09:14:26+00:00