5 hlavných rozdielov medzi alternatívnou a západnou medicínou

/5 hlavných rozdielov medzi alternatívnou a západnou medicínou

Prečo odborná verejnosť odmieta alternatívne smery liečenia a tvrdí, že ich výsledky sú založené len na placebo efekte? Aké sú ich základné rozdiely a dôvody, prečo alternatívnej medicíne často nedôverujeme a máme z nej strach? Prečo stojí alternatívna a západná medicína proti sebe, bez snahy spolupracovať? Najčastejším dôvodom býva ich filozofia, ktorej základy sú postavené na opačných brehoch…

V našich končinách sú najznámejšie ucelené formy alternatívnej medicíny:

 • Tradičná čínska medicína
 • Ajurvéda
 • Homeopatia
 • Bachove esencie

Tieto 4 systémy sú dokonale prepracované, majú jasne definované pravidlá, teóriu overenú praxou a sú dostupné pre každého z nás. Nemusíme sa však baviť len o týchto 4 systémoch, aby sme pochopili, že takmer všetky alternatívne smery sa vyznačujú podobnou filozofiou, ktorá sa diametrálne odlišuje od filozofie západnej medicíny.

1. Dôkazy a celistvosť

 • Teórie západnej medicíny sú založené na dôkazoch, ktoré sa určitým spôsobom dajú zmerať. V súčasnosti sú metódy západnej medicíny schopné skúmať pochody živého organizmu na submolekulárnej úrovni, sledujú látky a reakcie, ktoré v ňom prebiehajú a navzájom interferujú.

Západná medicína si ctí biologické, chemické a fyzikálne zákony a využíva pokročilé technológie, aby svoje teórie dokázala. Výskumy, na ktoré sa spolieha, neprebiehajú len v laboratóriách, ale aj priamo v praxi – a teda vrámci klinických štúdií. Výsledky všetkých štúdií sa dôsledne zaznamenávajú, overujú, archivujú a znova využívajú v praxi. Západná medicína sa teda zameriava prevažne na fyzické telo človeka.

 • Filozofia alternatívnych smerov medicíny je založená na celistvosti organizmu, a teda automaticky predpokladá, že jedinec má okrem fyzického tela aj myseľ a dušu. Všetky alternatívne systémy pokladajú za nevyhnutné fakt, že človek je súčasťou prírody a nemôže byť od nej oddelený za žiadnych okolností. Ľudský život podľa nich podlieha prírodným zákonom, ktoré zase podliehajú energetickým úrovniam.

Mnohé smery alternatívnej medicíny pracujú s tzv. spirituálnou či energetickou štruktúrou organizmu (cchi, prána, energetická informácia, …), a to je aj dôvod, prečo je im vyčítaná akási neuchopiteľnosť. Záznamy o liečbe klienta prebiehajú hlavne v individuálnom zázemí terapeutov, pričom úspechy alternatívnej medicíny bývajú často podceňované a nezaznamenané.

Dôvodom je absencia dostatočných hmotných dôkazov, pretože alternatívna medicína sa často orientuje na pocity a uzdravenie pacienta, nie na výsledky laboratórnych a iných vyšetrení. Avšak v posledných desiatkach rokov už aj tu prebiehajú tzv. „klasické” štúdie, a to hlavne v oblasti homeopatie a tradičnej čínskej medicíny.

2.  Zdravie a choroba

 • Ochorenie vníma západná medicína na úrovni ľudského tela. Duševné zdravie sa samozrejme nedá zmerať a v tomto prípade sa západná medicína stretáva s konfliktom so svojimi teóriami. Aj ona už pracuje s pojmami ako „psychosomatika a psychoterapia“, ale stále sa často spolieha na prostriedky, ktoré je možné dokázať a zmerať (napr. antidepresíva – inhibujú spätné vychytávanie serotonínu, apod.). Choroba ako taká musí byť dokázateľná a hmatateľná, aby sa pristúpilo k liečbe.
 • Alternatívne smery dbajú na prevenciu a tzv. predchorobie. Pre alternatívnu medicínu je napríklad príznak bolesti či tlaku žalúdka varovným signálom, hoci podľa západnej medicíny sú všetky vyšetrenia brucha a hrudníka normálne. Alternatívna medicína rieši akékoľvek symptómy diskomfortu či únavy a vníma ich ako súčasť celého organizmu, ktorý vystúpil z rovnováhy. Dokáže sa zamerať na jemné symptómy a ošetriť ich, aby v budúcnosti človek neprepadol závažnému ochoreniu.

3. Emócie

 • Emócie sú z pohľadu západnej medicíny dôležité, avšak lekár ich začne vnímať ako chorobu až keď sú v extréme (celodenná plačlivosť, panický strach, hystéria a pod.) alebo, ak nedokáže vysvetliť príčinu ochorenia. Vtedy nazve symptómy psychosomatickými. Emócie sa v daných prípadoch potlačia liekmi alebo sa pristúpi k psychoterapii. Nie je v sile západnej medicíny, aby na základe emócii zistila, kde nastala v tele nerovnováha.
 • Pre alternatívne smery medicíny sú emócie základným diagnostickými nástrojom. Skúma ich nielen v extréme, ale v každom štádiu, pričom dokáže prepojiť ochorenia orgánov s emóciami, odhaliť, odkiaľ a prečo emócie vznikli a čo spôsobili fyzickému telu. Ich existencia je v pohľadu alternatívnej medicíny pokladaná za nesmierne prínosnú pre diagnostiku a liečbu celej osobnosti človeka.

4. Individualita

 • Keďže sú mnohé teórie klasickej medicíny založené na výskumoch zvierat, na molekulárnej úrovni či na klinických štúdiách, jej štruktúra aj kroky k jednotlivej liečbe sa často menia. Západná medicína často nechápe resp. nemá pomenovanie preto, že každý človek je vysoko individuálny a iný a preto musí zákonite inak reagovať aj na liečbu.

Aj v klasickej medicíne sa síce už pri niektorých diagnózach vykonávajú genetické testy a liečba je individuálna (napr. pri nádorových ochoreniach), ale podobné prípady sú ojedinelé. Z toho vyplývajú mnohé problémy a nezrovnalosti. Ako príklad si môžeme uviesť lieky na spanie – niekto sa po ich užití cíti nasledujúce ráno čulý a plný energie, druhý je zase ešte viac unavený. Alebo už toľko omieľané vajíčka – v histórií názorov na ich zdravie nájdeme extrémne veľa protichodných názorov.

 • Alternatívna medicína vníma človeka vysoko individuálne a liečba je pri zdanlivo rovnakom ochorení pre rôznych ľudí odlišná. Najstaršie alternatívne systémy sú na Zemi 3–5 tisíc rokov (ajurvéda, tradičná čínska medicína) a ich základná filozofia je nemenná a stále funkčná. Aj ony sa samozrejme vyvíjajú a zlepšujú, no rozhodne nie v rámci takých protichodných názoroch, ako je to často vidieť v západnej medicíne.

5. Rýchlosť, razantnosť a nežiadúce účinky

 • Prostriedky západnej medicíny sú často silné a razantné. Nežiadúce účinky liekov a zákrokov západnej medicíny bývajú niekedy devastujúce, a to aj v prípade, že bola liečba správne zvolená a nevyhnutná. Z daného však vyplýva jej hlboký a život zachraňujúci potenciál.
 • Alternatívna je jemnejšou variantou, aj keď ani tu to nemusí vždy platiť. Byliny tradičnej čínskej medicíny či ajurvédy sú silné látky, ktoré dokážu pomôcť pri najrôznejších ťažkých chronických diagnózach aj v akútnych prípadoch. Aj pri ich užívaní môže byť reakcia človeka nepredvídateľná a môžu mu uškodiť. Ak sú však jej postupy liečby správne zvolené, nežiadúce účinky sú minimálne alebo žiadne. Účinok liečby je však často pomalší a kompletne vyliečenie trvá dlhší časový úsek.

 

Z daných bodov vyplýva, že nutnosť poznať filozofiu západnej a alternatívnej medicíny nám pomôže správne sa rozhodnúť, akým smerom budeme liečiť seba a ostatných. Keď budeme mať zápal slepého čreva alebo ťažkú dopravnú nehodu, nebudeme otáľať so zavolaním sanitky! To nie je predsudok, to je zdravý rozum. Naproti tomu, keď sa budeme trápiť pre stále sa vracajúce príznaky ochorenia, alebo keď budeme trpieť chronickou diagnózou, nebudeme brať len množstvo liekov, ale požiadame o pomoc aj inde.

Keď rozumieme filozofii západnej a alternatívnej medicíny, vieme, aké jej máme dávať otázky. Pri liečbe bylinami tradičnej čínskej medicíny či homeopatikami nás nebudú zaujímať ich molekuly a zloženie, pretože nás to nikam nedostane. Taktiež sa nebudeme pýtať lekára západnej medicíny, či nám daný liek nespôsobí energetické blokády v tele – to sa nedozvieme, pretože západná medicína nemá na podobné otázky odpovede.

Dogmaticky spájať tieto dve filozofie je nezmysel, rovnako ako jednu podriaďovať druhej. Obidva majú na Zemi svoje miesto a ich výber by mal byť na zodpovednosti každého z nás.

Možnosť voľby a zodpovednosť za vlastné zdravie je znakom slobodného človeka, tak si ju nikdy nenechajme vziať. Musíme však vedieť, medzi čím sa rozhodujeme, inak naše voľby nemôžu byť slobodné a objektívne…

alternativní medicína

 

Veronika Savarijová

 

Veronika Savarijová

1 copyJe lékařka a milovnice alternativní medicíny. Absolvovala kurzy a školení v oblasti tradiční čínské medicíny, ajurvédy, etikoterapie a vlivu Bachových esencí na člověka. Svoje zkušenosti, úspěchy i nezdary ráda předává dál prostřednictvím blogu, facebooku nebo instagramu. V Praze poskytuje poradenství ohledně výběru a užívání Bachových esencí pro děti, dospělé i zvířata.

Její vášní jsou psané mandaly – pravidelně tvoří, organizuje kurzy, výstavy i individuální lekce. Je autorkou dvou knižních titulů – Neskromná naděje a Když na Haiti padá déšť, oba vyšly ve slovenském jazyce v tištěné i elektronické podobě.

2017-01-17T16:50:41+00:00